خون نویس

یادداشت های من

زمین بازی

🖋یادداشت زمین بازی آنچه ذهن تمامی تحلیل گران در گستره زمین جنگ تل آویو و غزه را مشغول کرده است این مبنا است کی و

توضیحات بیشتر »

برای نان!

بحران های زیادی  در سوریه از سال ۲۰۱۱ تا به امروز شکل گرفته است از ( الحرب الاهلیه السوریه ) تا ( لغو یارانه سوخت

توضیحات بیشتر »